Selasa , November 19 2019
Latest Post
Home / Manhaj

Manhaj

Ahlu Sunnah Wal Jamaah Mengimani Seluruh Nash Al-Qur`ân Dan Sunnah

Kaum Mukminin mengimani bahwa Allâh Azza wa Jalla adalah Rabb dan Pemilik mereka, dan sesungguhnya Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allâh Azza wa Jalla mengutus Rasul-Nya untuk menunjukkan jalan hidayah kepada mereka. Dan menurunkan bersamanya kitab suci dan timbangan. Maka, apa yang dikabarkan oleh Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam , maka Allâh Azza ... Read More »

Metode Menuntut Ilmu

Syaikh Bakr Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya Hilyah Thalibil ‘Ilmi menerangkan bahwa ilmu itu ibadah. Maka harus memenuhi dua syarat ibadah, yaitu iklash dan mutaba’ah (sesuai dengan contoh rasulullah). Di antara metode dalam menuntut ilmu adalah sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam berikut. نضَّر الله امرأً سَمِع مقالتي فوَعَاها وحَفِظها وبَلَّغها، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، “Semoga ... Read More »

TIGA LANDASAN UTAMA MANHAJ SALAF

Oleh : Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Sebagaimana telah dimaklumi bersama bahwa dakwah salafiyah berdiri tegak di atas tiga landasan. 1. Al-Qur’anul Karim 2. Sunnah shahihah (hadits-hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang shahih) Para Salafiyin di seluruh penjuru negeri memusatkan pada hadits-hadits shahih, (mengapa demikian?) karena di dalam sunnah (dengan kesepakatan para ulama) terdapat hadits-hadits palsu (maudhu) atau hadits-hadits lemah ... Read More »

Translate »